Daloc S33 (Y33) Sikkerhedsdør RC3

daloc_s33_sikkerhedsdør_dørsikring_københavn

Daloc S33 er indbrudssikret i RC3 i henhold til EN 1627. Døren benyttes ofte til hoteller, kontorer, lejligheder, lægekonsultationer eller andre rum, der skal beskyttes mod indbrud.

Daloc S33 i for eksempel trappeopgange kan også udstyres til at opfylde kravene for kravene for klasse 3 i henhold til EN 12219, klimatisk påvirkning af døre, for klima A og D, som er de strengeste testkrav. Det skaber et bedre indeklima med mindre energitab, hvilket er yderligere et argument for boligforeninger og ejere af udlejningsejendomme.

SPECIFIKATIONER

Brand_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Brandklasse: op til 60 min.

Lyd_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Lydreduktion: op til 50 dB

Brandgastæthed_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Brandgastæthedsklasse: EN 13501-2 klasse Sa og S200.

 Indbrudssikring: RC3 i henhold til EN 1627.

Korrosionsbeskyttelse_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Korrisionsbeskyttelse: C1-C4 i henhold til EN ISO 12944-2

Klimapåvirkning_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Klimapåvirkning: Opfylder i enkeltdørsudførelse klasse 3 i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

CE_mærkning_ikon_sikkerhedsdøre_københavn CE-Mærkning: EN 14351-1, EN 16034

Godkendt_i_svanemærkede_huse_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Godkendt til at indgå i svanemærkede huse

KLASSIFICERINGER
Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI230 (erstatter BD-30) tilvalg klasse EI230/EW60 og EI260* (erstatter BS-60).
* Indadgående enkeltfløjet dør eller dobbeltfløjet dør.

Brandgastæthedsklasse: Tilvalg klasse Sa og S200 (tidligere Sm).

Lydreduktion: 38 dB, tilvalg 43, 48*, 50*, 53** dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Enkeltfløjet dør eller dobbeltfløjet dør.
**Enkeltfløjet dør 53 dB fremstilles som tandemdør.

Indbrudssikring: EN 1627 RC3.
Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Klimadør: Tilvalg. Sikkerhedsdør S33 i enkeltdørsudførelse opfylder klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

Det betyder følgende ved testtemperatur, yderside/inderside, 18°C/23°C (klima A) og -15°C/23°C (klima D):

Udbøjning/vridning: Under 2 mm*
Lufttæthed: Klasse 4** i henhold til EN 12207
Lukkekraft: Klass 4*** i henhold til EN 12217

* Maksimal udbøjning/vridning af dørblad i forhold til karm.
** Lufttæthedklasse 4 (højeste klasse) i henhold til EN 12207, som medfører en maks. luftlækage på 3m3/h*m2, hvilket giver et mindre energitab.
*** Lukkekraftklasse 4 (næsthøjeste klasse) i henhold til EN 12217, hvilket giver en lukkekraft under 10N.

Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C2-C4.
Døre til udendørs brug, op til korrosionsklasse C3, anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik og bundstykke i rustfri stål, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug og rustfrit bundstykke. Døre i korrosivitetsklasse C4 anbefales i rustfri udførelse.

CE-mærkning: Yderdørsudførelse (Y33) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034. CE-mærkatet ved dørbladets bagkant specificerer følgende egenskaber:

Brandmodstandsevne EI230, EI230/EW60, EI260*
Roegkontrol Sa alt S200
Selvlukning C5
Modstand mod vindbelastning klasse 3B
Vandtæthed klasse 7B/npd**
Afgivelse af farlige stoffer godkendt
Støjreduktion*** Rw 35(C=-3;Ctr=-6)dB.
Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB, (C=-2;Ctr=-5) dobbeltfløjet dør.
Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB, (C=-2;Ctr=-5) dobbeltfløjet dør.
Rw 48(C=-1;Ctr=-4)dB.
Rw 50(C=-1;Ctr=-5)dB.
U-værdi enkeltfløjet dør**** 0,76-1,9
U-værdi dobbeltfløjet dør 2,4
Lufttæthed klasse 4

* Indadgående enkeltfløjet dør eller dobbeltfløjet dør.
** No performance determined (npd) gælder indadgående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.
*** En dørs lydreducerende egenskaber varierer afhængig af lydens frekvens, derfor findes der et tillæg til Rw-værdien: ”Rw+C” (for støj med høje frekvenser, dvs. lyse toner) og ”Rw+Ctr” (for støj med lave frekvenser, dvs. bastoner).
**** Daloc tilbyder ydredøre med funktionskrav samt U-værdi fra 0,76 (gælder ved standardbeslåning.)

DØRBLAD
Konstruktion: Dørbladet er 58 mm tykt (84 mm ved U-værdi 0,76 – 1,23). med affaset overfals og består af stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader, indvendige indbrudsforstærkninger og isolering af mineraluld, ev. gips.

Overfladebehandling: Døren leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling. I rustfri udførelse er synlige exponerade overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07. Rustfri døre kan leveres færdigmalet i en af vores standardfarver.

KARM
Konstruktion: Som standard leveres den med hvidmalet karm 41 med fast gerigt på hængselsiden. Karmen leveres samlet uden løsdele. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige karme: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt. I rustfri udførelse er synlige exponerade overflader af rustfri stål EN 14301 og øvrige interne dele først og fremmest i forzinket stålplade. Svarer til korrosivitetsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2/BSK 07. Rustfri karme kan leveres færdigmalet i en af vores standardfarver.

Isolering: Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbrakonøgle).

BUNDSTYKKE
Døren leveres som standard med forzinket, affaset anslagsbundstykke. På bestilling kan S33 forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (33 dB og 38 dB til dobbelfløjet dør) eller bundplade, børstetætning, tætningsbundstykke. Lejlighedsyderdøre i trappeopgange udstyres som standard med bundstykke i hårdttræ. I svalegangsudførelse Y33 leveres den som standard med bundstykke i hårdttræ, som er behandlet med dobbelt laklag på alle overflader, men kan efter ønske erstattes med Kompositbundstykke.

STANDARDBESLÅNING
Låsekasse: Låsekasse Assa 510. Til S33 anbefales rund dobbeltcylinder ifølge SSF 3522 klasse 3. Til hoveddøre, uden krav til udesikker* låsning på den indvendige side, anbefales rund cylinder SSF 3522 klasse 3 på den udvendige side i kombination med rund vridercylinder med magnet på den indvendige side. Kontakt Daloc vedrørende andre godkendte alternativer.

* Med udesikker låsning på den indvendige side menes låsning, som kun kan låses op ved brug af den rette nøgle.

Låsplacering: A=58 mm (A=84 vid U-værdi 0,76 – 1,23) , B=33 mm fra hængselside til centrum låsekasse (for dobbelt døre er B=24) ved udadgående dør. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige låse kontakt Daloc.

Øvrigt: Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og to nokker i bagkant.

EKSTRAUDSTYR
Låsekasse Assa 510 kan som tilvalg udskiftes med motorlås Assa 840 med bevarede klassificeringer (alt. med natlås Assa 841).

Kan leveres med Daloc Linea-mønster, brevindkast (38 dB), dørspion, mekanisk ringeklokke, nøglerør, sparkeplade, dørlukker, el-slutblik, magnetkontakt, mikrolås, rigelkontakt m.m. Kontakt Daloc for ekstraudstyr til S33 med lydreduktion 48-50 dB.

Ved vindudsat placering anbefales komplettering med dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørbladet, hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende foroven.

DOBBELTFLØJET DØR
Dørblad og karm fremstilles på samme måde som en enkeltfløjet dør. Stående fløj er udstyret med anslag og som standard med indfældet kantrigel. Begge dørblade forsynes med fire faste nokker med modtager i bagkanten.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

Enkeltfløjet dør

Betegnelse

S339 x 21 
S3310 x 21 
S3311 x 21 
S3312 x 21

Karmlys-
mål*

800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025

Udv. karm mål

890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093

Vægt

88
93
103
113

Dobbeltfløjet dør

Betegnelse

S3315 x 21 
S3318 x 21

Karmlys-
mål*

1400 x 2025
1700 x 2025

Udv. karm mål

1490 x 2093
1790 x 2093

Vægt

130
150

Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 9×21 er 920×2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm. (71 mm ved U-værdi 0,76 – 1,23).
** Kun malede døre.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand: (EI260) 1190×2393
Enkeltfløjet dør brand: (EI230) 1290×2650
Dobbeltfløjet dør brand: (EI260) 2390×2393
Dobbeltfløjet dør brand: (EI230) 2390×2393
Enkeltfløjet dør, S200: 1290×2393
Dobbeltfløjet dør, S200: 2390×2393
Enkeltfløjet dør, RC3: 1290×2693
Dobbeltfløjet dør, RC3: 2390×2393
Laminatplade: 1165×2393 resp 2230×2393 (lige deling)
Rustfri udførelse: 13×24 resp 24×24

Enkeltfløjet dør 1290×2693
Dobbeltfløjet dør 2490×2693

U-værdi 0,76 – 1,23: Brandklasse 12x24M, Brandgastæthedsklasse 12x22M
U-værdi 0,99 – 1,23: Laminatplade 1090×2293

detaljer_S33_dørsikring_københavn

Låsekasse Assa 510

Nokke_S33_dørsikring_københavn

Faste nokker med modhager i bagkanten og hængsler med sikrede splitter for øget sikkerhed.

detaljer_S33_3

Dørbladet samles uden synlige pladekanter og med affaset overfals.

Kollegielejligheder_S33_sikkerhedsdør_københavn

Selv i butiksmiljøer er det ikke ualmindeligt at støde på Sikkerhedsdør S33 udstyret med en panikrigel, magnetkontakt og mikroswitch i låsen.

Kollegie_S33_Doersikring_København
I Skatteskrapans kollegielejligheder benyttes S33 med elektronisk låsning
Ståldør_S33_Doersikring_København
Ståldør S30 har samme fasede overfals som vores sikkerhedsdøre, og de fungerer derfor godt sammen, når der kræves forskellige klassificeringer.
skisser_S33_1_dk
skisser_S33_2_dk
skisser_S33_3_dørsikring_københavn

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

LÆS MERE OM

Karm 41

Karm_1_dørsikring_københavn
Karm_2_dørsikring_københavn

Gerigt på hængselsiden. Karmen skrues i væg gennem de justerbare hylstermøtrikker. Hylstermøtrikkerne justeres med 12 mm unbrakonøgle. Hul mellem karm og væg skal udfyldes med mineraluld eller tilsvarende (medfølger ikke) og skal derefter tætnes med fugemasse for at opnå den pågældende brand-, lyd- og brandgastæthedsklasse.

For at opnå den rette funktion og opfylde de krav, der stilles, er det meget vigtigt, at dørene monteres korrekt og med de rigtige skruer.

Vi anbefaler følgende: I beton- og murstensvægge samt i vægge med træskelet anvendes betonskrue Fischer FFS 7,5×72 (art 521547) med eller uden nylonrawlplug 10×50 og i vægge med stålskelet skrue f.eks Würth Zebra pias 6,3×38 (art 0205 63 38).

Karm 41 + omfatningsprofil

Karm_5_dørsikring_københavn
Karm_6_dørsikring_københavn

Grundlæggende samme karm som 41, men kompletteret med omfatningsprofil til vægomfatning.

Først monteres karm 41. Derefter monteres omfatningsprofilerne, som medleveres løst. Profilerne fastskrues gennem forborede huller.

Vægtykkelse angives ved bestilling (min 87 mm, maks 490 mm).

Karm 42

Karm_3_dørsikring_københavn
Karm_4_dørsikring_københavn

Uden gerigt og beregnet til glat montage.

Karmen skrues i væg gennem de justerbare hylstermøtrikker. Hylstermøtrikkerne justeres med 12 mm unbrakonøgle. Hul mellem karm og væg skal udfyldes med mineraluld eller tilsvarende (medfølger ikke) og skal derefter tætnes med fugemasse for at opnå den pågældende brand-, lyd- og brandgastæthedsklasse.

Ekstra i monteringsættet

Karm_7_dørsikring_københavn

Disse medfølger i vores komplette monteringssæt, som leveres på bestilling.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

Faset anslagsbundstykke

Bundstykker_1_dørsikring_københavn
Bundstykker_2_dørsikring_københavn
Fakta: Fremstilles som standard af 1,5 mm varmforzinket stålplade. Kan på bestilling udføres i rustfri stålplade (type ATR). Samlet højde er 23 mm (20 mm for S60 og S66), i bakkant är höjden 15 mm (12 mm for S60 og S66). Bredde er 94 mm (96 mm for S60 og S66).

Anvendelse: Er standard til branddør S30 sikkerhedsdør S33, S93. Kan på bestilling fås til ståldør S60 og S66. Findes som tilvalg til sikkerhedsdør S43 og D43.

Øvrigt: Den affasede bagkant gør, at bundstykket er velegnet til rum som f.eks. affaldsrum og cykelrum.

Tætningsbundstykke TT

Bundstykker_3_dørsikring_københavn
Bundstykker_4_dørsikring_københavn
Fakta: Tætningsbundstykket er mekanisk og fremstillet af lakeret aluminium med tætningaf neoprengummi. Monteres udenpåliggendepå dørbladets anslagsside.

Anvendelse: Kan benyttes til alle typer anslagsdøre (ikke lydklassificeret). Maks. dørbladsbredde 13 modul.

Øvrigt: Bundstykket kan benyttes direkte mod færdigt gulv, hvilket dog kræver, at gulvoverfladen er jævn. Bundstykket kan benyttes i kombination med bundplade TPZ.

Bundstykket vipper op i profilen, når døren er åben. Når døren lukkes, sænkes gummiprofilen ned mod gulvet ved at mekanismen påvirkes af lukningstrykket mod karmen.

Anslagsbundstykke af hårdttræ ATEG

Bundstykker_5_dørsikring_københavn
Bundstykker_6_dørsikring_københavn
Fakta: Fremstilles af massivt, klarlakeret hårdttræ. Samlet højde er 20 mm, i bagkanten er højden 12 mm. Bredde er 96 mm

Anvendelse: Er standard til sikkerhedsdør S33 og S43 til lejligheder. Kan benyttes til S30 (brandklasse EI230).

Øvrigt: Bundstykket er specielt fremstillet til døre til lejligheder, hvor man har brandkrav EI230. For højere brandklasser kræves stålbundstykke.

Anslagsbundstykke af hårdttræ ATEH

Bundstykker_7_dørsikring_københavn
Bundstykker_8_dørsikring_københavn
Fakta: Fremstilles af massivt, klarlakeret hårdttræ. Samlet højde er 20 mm. Bredde er 96 mm.
 

Anvendelse: Benyttes til S30 og sikkerhedsdøre S33 og S43 (brandklasse EI230).

Øvrigt: Bundstykket er specielt fremstillet til døre til lejligheder, hvor man har brandkrav EI230. Benyttes eksempelvis, hvor gulvet slutter op mod højere bundstykke ved f.eks. renoveringer.

Bundplade TPZB

Bundstykker_9_dørsikring_københavn
Bundstykker_10_dørsikring_københavn
Fakta: Fremstilles som standard af 1,5 mm varmforzinket plade. Kan på bestilling udføres i rustfrit stål (type TPR). Samlet højde er 4,5 mm. Bredde er 94 mm.

Anvendelse: Benyttes til alle typer anslagsdøre (ikke støjreduktion). På bestilling kan den udføres i kørbar udførelse til tung last.

Øvrigt: Bundstykket er velegnet til områder, hvor der forekommer rullende transporter, og man samtidig vil have ventilation. Afstanden mellem dørblad og bundstykke er 6 mm. Bundstykket kan kombineres med slæbeliste (støjreduktion 38 dB), børstetætning eller mekanisk tætningsbundstykke (ikke støjreduktion) på dørbladet.

Børstetætning BOL

Bundstykker_11_dørsikring_københavn
Bundstykker_12_dørsikring_københavn
Fakta: Fremstilles af hestehårsbørste. Monteres med montageprofil af varmforzinket plade på dørbladets anslagsside.

Anvendelse: Kan benyttes til alle typer anslagsdøre. (Ikke brandklassificeret og støjreduktion)

Øvrigt: Benyttes med fordel til yderdøre, hvor risikoen for fastfrysning mod gulv er stor med gummimateriale. Listens tætte børste former sig omkring ujævnheder og benyttes med fordel på døre uden bundstykke.

I disse tilfælde monteres børstetætningen, således at den slæber direkte mod gulvet. Kan kombineres med bundplade TPZ for at få frigang mod gulvet ved åbning og lukning.

Slæbeliste SL – S20 mfl

Bundstykker_13_dørsikring_københavn
Bundstykker_14_dørsikring_københavn
Fakta: Dobbelt, blød gummiliste monteret på dørbladets underside.
 

Anvendelse: Benyttes til døre i S30- og S40-serien (i kombination med bundplade med støjreduktion 38 dB)

Øvrigt: Listen benyttes i kombination med bundplade TPZ. Den ligger an mod bundpladen i lukket position og går fri fra gulvet ved åbning og lukning.

Kompositbundstykke ATK

Bundstykker_15_dørsikring_københavn
Bundstykker_16_dørsikring_københavn
Fakta: Kompositbundstykke i RAL 9011. Samlet højde 18 mm. Spor for vandnæse på både indadgående og udadgående montering. Bundstykket går ind under karmen og er affaset på begge sider for at aflede vand. Tætningsliste i notspor som er nem at udskifte og vedligeholde.
 

Anvendelse: Kan benyttes til yderdøre Y30, Y33, Y43 og Y44. Den lave højde 18 mm er en fordel, hvor der stilles tilgængelighedskrav.

Kompositbundstykke ATKHD

Bundstykker_17_dørsikring_københavn
Bundstykker_18_dørsikring_københavn
Fakta: Kompositbundstykke HD til udsatte miljøer er forstærket med rustfrie stålplader på toppen. Samlet højde 20 mm. Spor for vandnæse på både indadgående og udadgående montering. Bundstykket går ind under karmen og er affaset på begge sider for at aflede vand. Tætningsliste i notspor som er nem at udskifte og vedligeholde.
 

Anvendelse: Kan benyttes til yderdøre Y30, Y33, Y43 og Y44.

Indfældet tætningsbundstykke MTT

Bundstykker_19_dørsikring_københavn
Bundstykker_20_dørsikring_københavn
Fakta: Mekanisk tætningsbundstykke fremstillet i aluminium med tætning i silikone. Monteres indfældet i dørbladets underkant.
 

Anvendelse: Kan benyttes til S30, S33 og S43. Brandklassificering op til 60 minutter samt brandgastæthedsklasserne Sa og S200. Lydreduktion op til 44 dB (i kombination med udvendigt monteret tætningsliste 48 dB).

Øvrigt: Tætningsbundstykket skal benyttes direkte mod gulv, hvilket kræver, at gulvoverfladen er jævn. Tætningsbundstykket vipper op i dørbladet, når døren er åben, og bundstykket går da frit af gulvet. Når døren lukkes, trykkes silikonelisten ned mod gulvet og tætner.

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_bild1

Nu har du en unik mulighed for at få vinduesåbninger, som opfylder klassificeringerne i Daloc sikkerhedsdøre. Åbningerne giver et spændende blikfang og et godt lysindfald. De giver døren et moderne og eksklusivt udtryk.  Vælg mellem runde og firkantede åbninger med klart eller mønstret glas.  Desuden fås døren nu også i en udførelse med flere glasåbningeri til miljøer, hvor man ønsker et større lysindfald eller en større glasflade.

IndbrudEN 1627 RC3
Brandklasse30 min, 60 min
BrandgastæthedSa og S200
Lydreduktion38dB

Svalegangsdørens klassificeringer for vindbelastning, vand- og luftindtrængning samt U-værdi bevares.

Til S33, Y33, S43 og Y43 fås sikkerhedsglas med kighul Ø 90 mm, alternativt 90×90 mm eller 460x90mm. Glasset centreres, med centrum 1640 mm fra underkanten af dørbladet. Klart glas alternativt mønstret “Chinchilla”. Glas og pynteelementer er vejr- og UV-bestandige. Fås også i udførelse til indadgående dør.

Udvendig dekoration af lakeret støbt aluminium + slebet rustfri pynteplade. Den indvendige pynteplade på dørens inderside er fremstillet af støbt aluminium. Aluminiumspyntepladen fås i følgende grundfarver (andre NCS-farver leveres på bestilling):

[/col_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

S 0502-Y (hvid)
S 6502-B (grå)
S 7020-R80B (blå)
S 3020-B10G (lyseblå)
S 1040-B50G (turkis)
S 7020-B90G (grøn)
S 0560-G80Y (gul)
S 1070-Y70R (orange)
S 3560-Y80R (rød)

[row_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_liggande
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_3st_liggande
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_fyrkant
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_staende-smal
[/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [/row_inner_3]
For at mindske slitagen på dørbladet og øge dørenes levetid yderligere kan ståldøre udstyres med en sparkeplade og håndbeskyttelse.
 
spark_stal_01_dk
spark_stal_02_dk
spark_stal_03_dk-v2
spark_stal_04_dk-v2
En tandemdør, i lydreduktion 53 dB, er en kombination af to dørtyper og en almindelig løsning i f.eks. lejligheder med åben planløsning, hvor kravene til lydisolering er høje.
 

Dalocs døre i tandemudførelse i lydreduktion 53 dB opfylder også kravene til brand- og indbrudsklassificering, afhængigt af hvilke dørtyper der kombineres. Den ydre dør kan være en branddør S30 eller en sikkerhedsdør S33/S43/D43/Y43/S44, mens inderdøren er en trædør T21 eller en branddør S30.

Som standard leveres den ydre dør med en hvidmalet karm 41 med fast gerigt på hængselsiden eller med karm 42 uden gerigt. Den indvendige dør leveres med træ- eller stålkarm. Mellem karmene findes et støjabsorberende materiale.

For at tandemdøren skal kunne monteres på korrekt vis skal vægtykkelsen vare 235mm når inderdøren monteres med stålkarm og 229mm når inderdøren monteres med trækarm. Forhør dig hos Daloc, hvis der skal benyttes andre vægtykkelser!

tandemdorr_bild1
tandemdorr_bild2
tandemdorr_bild3

S30/S30, S33/S30, S43/S30
D43/S30, Y43/S30, S44/S30

tandemdorr_bild4

S30/T21, S33/T21, S43/T21
S30/T21, S33/T21, S43/T21