Daloc Y43 Svalegangsdør RC3

Daloc_Y33_og_Y43_Sikkerhedssvalegangsdør_dørsikring_københavn

Daloc Y43 er beregnet som yderdør til boliger mod altan-/svalegang eller i jordniveau, der er udsat for vejr og vind. Døren kan også med fordel benyttes andre steder. Ud over beskyttelse mod regn, vind og kulde giver Y43 også en førsteklasses beskyttelse mod indbrud, brand og støj. Alt kombineret i et æstetisk formsprog. Dørsæt leveres færdigsamlet: dørblad, karm og bundstykke.

SPECIFIKATIONER

Brand_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Brandklasse: op til 30 min.

Lyd_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Lydreduktion: op til 50 dB

Brandgastæthed_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Brandgastæthedsklasse: Klasse Sa og S200.

 Indbrudssikring: RC3 i henhold til EN 1627.

Korrosionsbeskyttelse_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Korrisionsbeskyttelse: DS/EN 12944-2 C2-C3.

Klimapåvirkning_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Klimapåvirkning: Sikkerhedsdør Y43 opfylder klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

CE_mærkning_ikon_sikkerhedsdøre_københavn CE-Mærkning: EN 14351-1, EN 16034

Godkendt_i_svanemærkede_huse_ikon_sikkerhedsdøre_københavn Godkendt til at indgå i svanemærkede huse

KLASSIFICERINGER

Dørens ydeevne ift. egenskaber er testet af RISE og certificeret af DNV GL Danmark samt RISE Certificering. RISE udfører fastlagte kontroller på Dalocs produktionsfabrikker.

Brandklasse: EI230 (erstatter BD-30). Tilvalg klasse EI230/EW60.

Brandgastæthedsklasse: Tilvalgklasse Sa og S200 (tidligere Sm).

Lydreduktion: 43 dB, tilvalg 48, 50, 53* dB.
Ved projektering skal der tages højde for, at den målte lydreduktion kan reduceres med 2-3dB, afhængig af øvrige faktorer, som montage og endelig udførelse.
*Som tandemdør.

Indbrudssikring: EN 1627 RC 3.
Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

Korrosionsklasse: DS/EN 12944-2 C2-C3.
Døre til udendørs brug op til korrosionsklasse C3 anbefales i varmgalvaniseret stål med industrimaling fra fabrik, alternativt udført med laminatplade til udendørs brug.

Klimadør: Tilvalg. Sikkerhedsdør Y43 opfylder klasse 3 (højeste klasse) i henhold til EN 12219, klimapåvirkning af døre, til klima A og klima D.

Det betyder følgende ved testtemperatur, yderside/inderside, 18°C/23°C (klima A) og -15°C/23°C (klima D):

Udbøjning/vridning: Under 2 mm*
Lufttæthed: Klasse 4** i henhold til EN 12207
Lukkekraft: Klass 4*** i henhold til EN 12217

* Maksimal udbøjning/vridning af dørblad i forhold til karm.
** Lufttæthedklasse 4 (højeste klasse) i henhold til EN 12207, som medfører en maks. luftlækage på 3m3/h*m2, hvilket giver et mindre energitab.
*** Lukkekraftklasse 4 (næsthøjeste klasse) i henhold til EN 12217, hvilket giver en lukkekraft under 10N.

CE-mærkning: EN 14351-1.
Yderdørsudførelse (Y43) er CE-mærket i henhold til produktstandard for yderdøre EN 14351-1 og CE-mærket i henhold til produktstandard for brandmodstand EN 16034. CE-mærkatet ved dørbladets bagkant specificerer følgende egenskaber:

Brandmodstandsevne EI230/EW60
Roegkontrol Sa alt S200
Selvlukning C5
Modstand mod vindbelastning klasse 5B
Vandtæthed klasse 7B/npd*
Afgivelse af farlige stoffer  godkendt
Støjreduktion** Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB.
Rw 48(C=-1;Ctr=-4)dB.
Rw 50(C=-1;Ctr=-5)dB.
U-værdi*** 1,4-1,7
Lufttæthed klasse 4

*No performance determined (npd) gælder indadgående montage, hvor vandtæthed ikke er vurderet.
**En dørs lydreducerende egenskaber varierer afhængig af lydens frekvens, derfor findes der et tillæg til Rw-værdien: ”Rw+C” (for støj med høje frekvenser, dvs. lyse toner) og ”Rw+Ctr” (for støj med lave frekvenser, dvs. bastoner).
*** Daloc tilbyder ydredøre med funktionskrav samt U-værdi fra 1,4 (gælder ved standardbeslåning og referencestørrelse 1,23 x 2,18 m).

DØRBLAD
Konstruktion:Dørbladet er 58 mm tykt og har affaset overfals. Det består af flere 1 mm stålplader, sammenføjet med skjulte kantprofiler. Indvendigt er dørbladet isoleret med mineraluld og forstærket mod indbrud. For støjreduktion og tæthed er dørbladet udstyret med tætningsliste i overfalsen som supple-ment til tætningslisten i karmens anslag.

Overfladebehandling:Y43 leveres med overflade af udendørsbestandig laminatplade i farve eller træmønster. Den kan også leveres færdigmalet i vore standardfarver i korrosionsklasse C3 iht. EN ISO 12944-2. Andre NCS-farver leveres på bestilling.

KARM
Konstruktion: For optimal beskyttelse mod regn, vind og kulde leveres Y43 med varmforzinket hvidmalet karm 42, færdigisoleret med mineraluld samt med formfast MDF-gerigt* for indvendig beklædning. Karmen leveres samlet, med de færdigmalede gerigter* medleveret, fra fabrikken. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Karmen kan suppleres med vægomfatning til indersiden.
*Udgår ved indadgående montering.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbrakonøgle)

BUNDSTYKKE
Karmen udstyres som standard med kompositbundstykke. På bestilling kan Daloc Y43 også udstyres med rustfrit anslagsbundstykke (ATR).

STANDARDBESLÅNING
Flerpunktslås Assa 510. Til Y43 anbefales rund dobbeltcylinder ifølge SSF 3522 klasse 3. Til hoveddøre, uden krav til udesikker* låsning på den indvendige side anbefales rund cylinder SSF 3522 klasse 3 på den udvendige side i kombination med rund vridercylinder med magnet på den indvendige side. Kontakt Daloc vedrørende andre godkendte alternativer. A=58 mm, B=32 mm fra hængselside til centrum af låsekasse. Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og dobbelte nokker i bagkanten. Ekstra integreret boresikring ved hovedlåsen. A/B mål gælder kun med Assa Connect og modullås, for øvrige lås kontakt Daloc.

* Med udesikker låsning på den indvendige side menes låsning, som kun kan låses op ved brug af den rette nøgle.

EKSTRAUDSTYR
Kan leveres med Yale Doorman Elektronisk dørlås, Daloc Linea-mønster, rustfrit bundstykke, dørspion, mekanisk ringeklokke, nøglerør, sparkeplade, sikkerhedsglas, dørlukker m.m. Kontakt Daloc for udstyr til lydreduktion 48-50 dB.

Ved vind udsat placering anbefales komplettering af dørbremse. For indadgående dør anbefales vandafviser på den nederste kant af dørbladet hvis døren udsættes for regn. For udadgående dør, der ikke har nogen regnslag, anbefales vandafvisende foroven.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

Enkeltfløjet dør

Betegnelse

Y439 x 21 
Y4310 x 21 
Y4311 x 21 
  

Karmlys-
mål*

800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 

Udv. karm mål

890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 

Vægt

87
95
103
 

Andre størrelser tilbydes på forlangende.

Maks murmål for f.eks modul 9×21 er 920×2110 mm.

* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm.

Maksimal størrelse:
Enkeltfløjet dør brand 1290×2390
Enkeltfløjet dør 1290×2390
Laminatplade: 1165×2393

Y43loftgangshus
Dalocs sikkerhedsdør Y43 er beregnet som yderdør til lejligheder i altan-/ svalegang eller i grundplan.
detaljer_Y43_3
Faste nokker med modhager i bagkanten og hængsler med sikrede splitter for øget sikkerhed.
detaljer_Y43_2
Den færdigisolerede karm leveres med formfast MDF-gerigt til indvendig beklædning.
detaljer_Y43_1
Dobbelte tætningslister med høj støjreduktion og tæthed samt bundstykke i hårdttræ med dobbelte laklag er standard.
Y43detaljdoor
Daloc Sikkerhedsdør kan leveres med mønstret overflade på ydersiden og hvid inderside i lejligheden.
Y43loftgangshusSthm
Kombinationen af en gennemtænkt konstruktion og nedfældede tætningslister betyder, at Y43 er utrolig tæt. Varmetabet gennem døren er lavt, ligesom den giver en effektiv beskyttelse mod fugt, træk og støj.
skisser_Y43_1
Y4320161013DK

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

LÆS MERE OM

Karm 41

Karm_1_dørsikring_københavn
Karm_2_dørsikring_københavn

Gerigt på hængselsiden. Karmen skrues i væg gennem de justerbare hylstermøtrikker. Hylstermøtrikkerne justeres med 12 mm unbrakonøgle. Hul mellem karm og væg skal udfyldes med mineraluld eller tilsvarende (medfølger ikke) og skal derefter tætnes med fugemasse for at opnå den pågældende brand-, lyd- og brandgastæthedsklasse.

For at opnå den rette funktion og opfylde de krav, der stilles, er det meget vigtigt, at dørene monteres korrekt og med de rigtige skruer.

Vi anbefaler følgende: I beton- og murstensvægge samt i vægge med træskelet anvendes betonskrue Fischer FFS 7,5×72 (art 521547) med eller uden nylonrawlplug 10×50 og i vægge med stålskelet skrue f.eks Würth Zebra pias 6,3×38 (art 0205 63 38).

Karm 41 + omfatningsprofil

Karm_5_dørsikring_københavn
Karm_6_dørsikring_københavn

Grundlæggende samme karm som 41, men kompletteret med omfatningsprofil til vægomfatning.

Først monteres karm 41. Derefter monteres omfatningsprofilerne, som medleveres løst. Profilerne fastskrues gennem forborede huller.

Vægtykkelse angives ved bestilling (min 87 mm, maks 490 mm).

Karm 42

Karm_3_dørsikring_københavn
Karm_4_dørsikring_københavn

Uden gerigt og beregnet til glat montage.

Karmen skrues i væg gennem de justerbare hylstermøtrikker. Hylstermøtrikkerne justeres med 12 mm unbrakonøgle. Hul mellem karm og væg skal udfyldes med mineraluld eller tilsvarende (medfølger ikke) og skal derefter tætnes med fugemasse for at opnå den pågældende brand-, lyd- og brandgastæthedsklasse.

Ekstra i monteringsættet

Karm_7_dørsikring_københavn

Disse medfølger i vores komplette monteringssæt, som leveres på bestilling.

Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer.

Faset anslagsbundstykke

Bundstykker_1_dørsikring_københavn
Bundstykker_2_dørsikring_københavn
Fakta: Fremstilles som standard af 1,5 mm varmforzinket stålplade. Kan på bestilling udføres i rustfri stålplade (type ATR). Samlet højde er 23 mm (20 mm for S60 og S66), i bakkant är höjden 15 mm (12 mm for S60 og S66). Bredde er 94 mm (96 mm for S60 og S66).

Anvendelse: Er standard til branddør S30 sikkerhedsdør S33, S93. Kan på bestilling fås til ståldør S60 og S66. Findes som tilvalg til sikkerhedsdør S43 og D43.

Øvrigt: Den affasede bagkant gør, at bundstykket er velegnet til rum som f.eks. affaldsrum og cykelrum.

Kompositbundstykke ATK

Bundstykker_15_dørsikring_københavn
Bundstykker_16_dørsikring_københavn
Fakta: Kompositbundstykke i RAL 9011. Samlet højde 18 mm. Spor for vandnæse på både indadgående og udadgående montering. Bundstykket går ind under karmen og er affaset på begge sider for at aflede vand. Tætningsliste i notspor som er nem at udskifte og vedligeholde.
 

Anvendelse: Kan benyttes til yderdøre Y30, Y33, Y43 og Y44. Den lave højde 18 mm er en fordel, hvor der stilles tilgængelighedskrav.

Kompositbundstykke ATKHD

Bundstykker_17_dørsikring_københavn
Bundstykker_18_dørsikring_københavn
Fakta: Kompositbundstykke HD til udsatte miljøer er forstærket med rustfrie stålplader på toppen. Samlet højde 20 mm. Spor for vandnæse på både indadgående og udadgående montering. Bundstykket går ind under karmen og er affaset på begge sider for at aflede vand. Tætningsliste i notspor som er nem at udskifte og vedligeholde.
 

Anvendelse: Kan benyttes til yderdøre Y30, Y33, Y43 og Y44.

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_bild1

Nu har du en unik mulighed for at få vinduesåbninger, som opfylder klassificeringerne i Daloc sikkerhedsdøre. Åbningerne giver et spændende blikfang og et godt lysindfald. De giver døren et moderne og eksklusivt udtryk.  Vælg mellem runde og firkantede åbninger med klart eller mønstret glas.  Desuden fås døren nu også i en udførelse med flere glasåbningeri til miljøer, hvor man ønsker et større lysindfald eller en større glasflade.

IndbrudEN 1627 RC3
Brandklasse30 min, 60 min
BrandgastæthedSa og S200
Lydreduktion38dB

Svalegangsdørens klassificeringer for vindbelastning, vand- og luftindtrængning samt U-værdi bevares.

Til S33, Y33, S43 og Y43 fås sikkerhedsglas med kighul Ø 90 mm, alternativt 90×90 mm eller 460x90mm. Glasset centreres, med centrum 1640 mm fra underkanten af dørbladet. Klart glas alternativt mønstret “Chinchilla”. Glas og pynteelementer er vejr- og UV-bestandige. Fås også i udførelse til indadgående dør.

Udvendig dekoration af lakeret støbt aluminium + slebet rustfri pynteplade. Den indvendige pynteplade på dørens inderside er fremstillet af støbt aluminium. Aluminiumspyntepladen fås i følgende grundfarver (andre NCS-farver leveres på bestilling):

[/col_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]

S 0502-Y (hvid)
S 6502-B (grå)
S 7020-R80B (blå)
S 3020-B10G (lyseblå)
S 1040-B50G (turkis)
S 7020-B90G (grøn)
S 0560-G80Y (gul)
S 1070-Y70R (orange)
S 3560-Y80R (rød)

[row_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_liggande
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_3st_liggande
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_fyrkant
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”4″ span__sm=”6″]
glasoppningar_sakerhet_s43_y43_staende-smal
[/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [/row_inner_3]
For at mindske slitagen på dørbladet og øge dørenes levetid yderligere kan ståldøre udstyres med en sparkeplade og håndbeskyttelse.
 
spark_stal_01_dk
spark_stal_02_dk
spark_stal_03_dk-v2
spark_stal_04_dk-v2
En tandemdør, i lydreduktion 53 dB, er en kombination af to dørtyper og en almindelig løsning i f.eks. lejligheder med åben planløsning, hvor kravene til lydisolering er høje.
 

Dalocs døre i tandemudførelse i lydreduktion 53 dB opfylder også kravene til brand- og indbrudsklassificering, afhængigt af hvilke dørtyper der kombineres. Den ydre dør kan være en branddør S30 eller en sikkerhedsdør S33/S43/D43/Y43/S44, mens inderdøren er en trædør T21 eller en branddør S30.

Som standard leveres den ydre dør med en hvidmalet karm 41 med fast gerigt på hængselsiden eller med karm 42 uden gerigt. Den indvendige dør leveres med træ- eller stålkarm. Mellem karmene findes et støjabsorberende materiale.

For at tandemdøren skal kunne monteres på korrekt vis skal vægtykkelsen vare 235mm når inderdøren monteres med stålkarm og 229mm når inderdøren monteres med trækarm. Forhør dig hos Daloc, hvis der skal benyttes andre vægtykkelser!

tandemdorr_bild1
tandemdorr_bild2
tandemdorr_bild3

S30/S30, S33/S30, S43/S30
D43/S30, Y43/S30, S44/S30

tandemdorr_bild4

S30/T21, S33/T21, S43/T21
S30/T21, S33/T21, S43/T21